092-275-5090
English
ไทย

ราคา

ราคา

ค่าธรรมเนียมการปรึกษา / การวินิจฉัยเบื้องต้น

600

0

ใบรับรองแพทย์

500

การรักษา 60 นาที

1,900

1,299

การรักษา 90 นาที

2,700

1,899

การรักษา 120 นาที

3,600

2,499

การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ (2000 ช็อต)

1,000

800

การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูง 10 นาที

800

600

800

หมายเหตุ

สำหรับการทรีทเม้นท์ 60,90,120นาที โปรแกรมการรักษาอาจประกอบไปด้วย การยืดคลายกล้ามเนื้อและคลายจุดกดเจ็บ, การรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์, การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า, การประคบร้อน, การออกแบบท่าออกกำลังกายเฉพาะบุคคล

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ เราจัดโปรโมชั่นพิเศษซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเต็มรูปแบบในราคาพิเศษ 1999 บาทจากราคาเต็ม 2500 บาท

โปรโมชั่น

การรักษา 60 นาที

การรักษา 90 นาที

การรักษา 120 นาที

การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์

การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ

การรักษาด้วยเครื่อง Traction