092-275-5090
English
ไทย

ราคา

ราคา

ราคา

โปรโมชันราคาพิเศษสำหรับการเปิดคลินิกใหม่ของเรา ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2564

ค่าธรรมเนียมการปรึกษา / การวินิจฉัยเบื้องต้น

500

0

ใบรับรองแพทย์

750

การรักษา 60 นาที

1,700

1,299

การรักษา 90 นาที

2,400

1,899

การรักษา 120 นาที

3,100

2,499

การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ (2000 ช็อต)

1,000

800

การใช้เครื่องเลเซอร์ 10 นาที

800

600

60 นาที X 10 ครั้ง – ซื้อ 10 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง

17,000

80 นาที X 10 ครั้ง – ซื้อ 10 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง

24,000

120 นาที X 10 ครั้ง – ซื้อ 10 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง

31,000

แพ็คเกจ A (ทรีทเม้นท์ 80 นาที ประกอบด้วย การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ + เลเซอร์) (การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ 2000 ช็อต + เลเซอร์ 10 นาที)

3,900

2,899

แพ็คเกจ B (ทรีทเม้นท์ 80 นาที ประกอบด้วย เครื่องดึงกระดูกสันหลังอัตโนมัติ)

3,000

2,799

แพ็คเกจ C (ทรีทเม้นท์ 120 นาที ประกอบด้วย การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ + เลเซอร์) (การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ 2000 ช็อต + เลเซอร์ 10 นาที)

4,700

3,999

หมายเหตุ

สำหรับการทรีทเม้นท์ 60,80,120นาที โปรแกรมการรักษาอาจประกอบไปด้วย การยืดคลายกล้ามเนื้อและคลายจุดกดเจ็บ, อัลตร้าซาวน์ (Ultrasound), การรักษาทางไฟฟ้าเพื่อลดปวด (ES/TENS), การประคบร้อน, การออกแบบท่าออกกำลังกายเฉพาะบุคคล

ค่าธรรมเนียมการวินิจฉัยเบื้องต้น / ค่าปรึกษา จะถูกละเว้นในเดือนที่มีโปรโมชั่น ถ้าลูกค้าทำ 1 ทรีทเม้นท์