092-275-5090
English
ไทย

ปวดเท้า

โรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ หรือโรครองช้ำ

โรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ หรือโรครองช้ำเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยในอาการปวดบริเวณส้นเท้า โดยพังผืดใต้ฝ่าเท้ามีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อหนาเชื่อมต่อจากส้นเท้าไปยังบริเวณกระดูกนิ้วเท้าแต่ละนิ้ว พังผืดนี้ทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกและช่วยพยุงอุ้งเท้าในจังหวะการเดินของเรา หากพังผืดใต้ฝ่าเท้ามีความตึงตัวมาก จะส่งผลให้เกิดการอักเสบ จนทำให้เกิดการฉีกขาดและอาการปวดตามมา อาการเหล่านี้อาจทำให้จำกัดการเคลื่อนไหวของเท้า

โรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ มักจะมีอาการปวดเมื่อลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าตอนก้าวแรกหลังจากตื่นนอนตอนเช้า อาการปวดนี้จะทุเลาลงเมื่อเดินไปสักระยะหนึ่ง แล้วจะกลับมาปวดอีกเมื่อยืนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หรือตอนลุกขึ้นยืน ทั้งนี้อาจมีอาการปวดมากขึ้นหลังการออกกำลังกายแต่ระหว่างการออกกำลังกายแทบจะไม่พบอาการปวด โดยทั่วไปมักจะพบปัญหาเพียงเท้าข้างใดข้างหนึ่ง แต่บางครั้งก็สามารถพบได้ทั้งสองข้างเช่นกัน

พังผืดใต้ฝ่าเท้ามักเสื่อมสภาพไปตามแต่ละกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน กิจกรรมที่มีแรงกดทับมากเกินไปที่บริเวณฝ่าเท้า ทำให้พังผืดถูกทำลายหรือเกิดการฉีกขาดได้ ส่งผลให้การทำกิจวัตรประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเจ็บปวด ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการเดินขึ้น-ลงบันได

การสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่อง ให้มีความแข็งแรงที่ดี ปรับเปลี่ยนการใช้งานของร่างกายให้ถูกต้องและเหมาะสม เพียงคุณเข้ามาที่BPC เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาและวางแผนแนวทางรักษาที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพเท้าของคุณ

กิจกรรมหรือการกระทำต่อไปนี้คือต้นเหตุหลักที่ทำให้เกิดการอักเสบพังผืดใต้ฝ่าเท้า
วิ่ง
นักบัลเล่ต์
งานที่ต้องยืนนาน
เดิน
เต้น
น้ำหนักเกิน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวด

  • การวิ่ง เป็นกีฬาที่สร้างแรงกระแทกบริเวณส้นเท้าและกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการอักเสบฉีกขาดบริเวณพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้
  • การเต้นบัลเล่ต์ และการเต้นแอโรบิค เป็นกิจกรรมที่สร้างแรงกระแทกบริเวณฝ่าเท้าและส้นเท้าเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการอักเสบบริเวณพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้
  • น้ำหนักเกินมาตรฐาน ทำให้เกิดแรงกดที่มากขึ้นต่อพังผืดใต้ฝ่าเท้า ก่อให้เกิดการอักเสบบริเวณพังผืดใต้ฝ่าเท้า และเป็นโรครองช้ำได้ในที่สุด
  • ระยะการตั้งครรภ์ช่วงใกล้คลอด โดยปกติแล้วคุณแม่มักมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและมีแรงกดมากขึ้น ซึ่งแรงกดนี้ส่งผลให้เกิดพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ
  • การเลือกรองเท้าที่ไม่เหมาะสม การสวมรองเท้าคู่เก่า รองเท้าส้นสูง แผ่นพื้นรองเท้าบางเกินไปส่งผลต่อความตึงตัวของพังผืดใต้ฝ่าเท้า
  • ลักษณะของฝ่าเท้า อาทิเช่น ปัญหาเท้าแบน อุ้งเท้าที่สูงผิดปกติ หรือแม้แต่การเดินที่มากไป จะส่งผลต่อการกระจายนำ้หนักขณะที่ยืนทำให้พังผืดใต้ฝ่าเท้าเกิดการตึงตัว
  • การยืนเป็นเวลานานๆ บนพื้นแข็ง ๆ เช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นครู พนักงานขาย พนักงานร้านอาหาร หรือผู้จัดการธนาคาร เป็นต้น
  • ขาดการยืดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกาย กล้ามเนื้อน่องจะเกิดการตึง แข็งซึ่งนำไปสู่การเกิดอาการตึงบริเวณพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้

BPC’s 4 step process was established by our team of expert physiotherapists to best guide you through a successful recovery while empowering patients to take charge of their health through our personalized exercise program.

Road To Recovery
REDUCE Pain

RELAX Muscle

RANGE Increase

RECOVERY

Let Us Treat You

Whether you’re sick or in good health,
we have the best place to assist you.