092-275-5090
English
ไทย

ปวดเข่า

อาการปวดเข่าคืออะไร?

อาการปวดเข่าคืออาการที่มักเกิดขึ้นได้ในคนทุกช่วงวัย โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งที่เป็นผลมาจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณรอบเข่า (เช่น การฉีกขาด หรืออักเสบของเส้นเอ็นรอบๆเข่า) ,สาเหตุจากกลุ่มอาการหรือภาวะความผิดปกติทางด้านร่างกาย (เช่น Gout , ข้อต่ออักเสบ , การติดเชื้อบริเวณข้อต่อ) , ภาวะน้ำหนักตัวที่มากผิดปกติ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเข่าได้ เช่น การฉีกขาดของเนื้อเยื่อโดยรอบขณะที่เรา ยืน เดิน งอเข่า ก้มลงยกของ โดยเฉพาะการบิดเข่าจะส่งผลให้เกิดอาการปวดได้โดยง่าย

นอกจากนี้อาการปวดเข่ายังสามารถเกิดขึ้นได้จากความผิดปกติของส่วนอื่นๆของร่างงกายเช่น การบาดเจ็บที่บริเวณเท้า น่องหรือ ต้นขานั้นสามารถส่งผลให้เกิดอาการปวดที่เข่าได้

แม้ว่าบางครั้งอาการปวดเข่าจะดีขึ้นได้ด้วยตัวเอง แต่ในบางครั้งต้องได้รับการรักษา และได้รับคำแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบเข่าให้เหมาะสม เพื่อทำให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าการมารับการรักษา ที่ BPC จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่า

สาเหตุของอาการปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

 • กล้ามเนื้ออักเสบ – จากการยกของหนักหรือใช้งานที่มากผิดปกติ
 • มีประวัติการบาดเจ็บ –  การบาดเจ็บบริเวณเข่าก่อนหน้ายิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการกลับมามีอาการอีกครั้ง การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อโดยรอบจึงเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว
 • การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย – การออกกำลังการหรือเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงในการล้มสูง(กีฬาที่ต้องใช้การกระโดด) ,มีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว( เช่น บาสเกตบอล ,วอลเลย์บอล ,ฟุตบอล) ,มีการเคลื่อนไหวและแรงกระแทกอย่างต่อเนื่องในจังหวะที่ขาเหยียดตรง (วิ่ง) ,มีการกดเบียดอย่างต่อเนื่องและมีการเคลื่อนไหวของมุมเข่าที่มากกว่าปกติ (ปั่นจักรยาน)
 • ปัญหาน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน – การที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติเกิดโอกาสที่ข้อต่อจะถูกแรงกดเบียดขณะทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน ขึ้น-ลงบันได ส่งผลทำให้เนื้อเยื่อที่คอยรับน้ำหนักระหว่างข้อต่อเกิดการเสื่อมสภาพง่ายขึ้น
 • ขาดการออกกำลังกายเสริมความแข็งแรง – การที่เราใช้งานของขาและเข่าเกิดความเสื่อมสภาพลงทุกวันตามอายุแต่เรายังละเลยที่จะออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกำลังของกล้ามเนื้อ
กิจกรรมหรือการกระทำต่อไปนี้คือต้นเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการปวดเข่า
ปั่นจักรยาน
ยกของหนัก
ขาดการออกกำลังกาย
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
มีการกระแทกที่แรง
น้ำหนักเกิน

สาเหตุของอาการปวดตามหลักวิทยาศาสตร์

 • การบาดเจ็บของ Anterior cruciate ligament –  การบาดเจ็บของเส้นเอ็นที่ชื่อว่า Anterior cruciate ligament ซึ่งวางตัวบริเวณข้อเข่าทำหน้าที่เสริมความมั่นคงให้กับข้อต่อ มักได้รับการบาดเจ็บจากการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวของขาโดยเร็วและเฉียบพลันระหว่างการเล่นกีฬา
 • กระดูกหัก – กระดูกบริเวณข้อเข่ารวมทั้งตัวข้อต่อ กระดูก ลูกสะบ้า มักเกิดการหักจากการล้มหรืออุบัติเหตุ ในคนที่มีปัญหากระดูกบางหรือเปราะอยู่แล้วยิ่งทำให้มีความเสี่ยงในการหักได้มากยิ่งขึ้น
 • หมอนรองข้อเข่าฉีก – หมอนรองข้อเข่าคือส่วนที่ไว้คอยรับแรงกระแทกและช่วยกระจายแรงในจังหวะที่มีการลงน้ำหนักเกิดขึ้นที่บริเวณเข่า มักเกิดการฉีกขาดในจังหวะขณะที่มีการบิดหมุนของเข่าช่วงที่ลงน้ำหนักอยู่
 • การอักเสบของถุงน้ำในข้อเข่า – การบาดเจ็บของเข่าบางครั้งมักเกิดจากการอักเสบของถุงน้ำในข้อเข่าเองหรือบริเวณเส้นเอ็นที่อยู่บริเวณรอบๆข้อเข่า ส่งผลทำให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโดยรอบผิดปกติและเกิดอาการปวดตามมา
 • การอักเสบของเส้นเอ็นรอบๆลูกสะบ้า – ลูกสะบ้าคือส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อเข่า ทำให้มีเอ็นและกล้ามเนื้อวางตัวบริเวณโดยรอบเป็นจำนวนมาก หากมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและมากเกินไปเช่นการออกกำลังกายและเล่นกีฬาต่างๆ จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่เส้นเอ็นบริเวณโดยรอบ
 • กลุ่มอาการ Jumper’s knee – คือการอักเสบของ Patellar tendon เส้นเอ็นที่ต่อมาจากกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps muscle) ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ทำให้เกิดการทำงานของเข่า มักเกิดการอักเสบในกลุ่มผู้ที่ใช้กล้ามเนื้อดังกล่าวในปริมาณมาก เช่นการออกกำลังกาย
 • การฉีกการของเอ็นในข้อเข่า – ส่วนของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่เชื่อมต่อกันเกิดการฉีกขาด
 • การอักเสบของข้อเข่า – เกิดขึ้นได้จากความผิดปกติหลายสาเหตุ
  • Osteoarthritis การอักเสบที่เกิดจากการเลื่อมสภาพของผิวข้อต่อ
  • Crystalline Arthritis การที่มีจำนวนหินปูนมาเกาะที่บริเวณข้อต่อจำนวนมากอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม

BPC’s 4 step process was established by our team of expert physiotherapists to best guide you through a successful recovery while empowering patients to take charge of their health through our personalized exercise program.

Road To Recovery
REDUCE Pain

RELAX Muscle

RANGE Increase

RECOVERY

Let Us Treat You

Whether you’re sick or in good health,
we have the best place to assist you.