092-275-5090
English
ไทย

ปวดเข่า

ปวดเข่า

อาการปวดเข่าคืออะไร?

อาการปวดเข่าคืออาการที่มักเกิดขึ้นได้ในคนทุกช่วงวัย โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งที่เป็นผลมาจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณรอบเข่า (เช่น การฉีกขาด หรืออักเสบของเส้นเอ็นรอบๆเข่า) ,สาเหตุจากกลุ่มอาการหรือภาวะความผิดปกติทางด้านร่างกาย (เช่น Gout , ข้อต่ออักเสบ , การติดเชื้อบริเวณข้อต่อ) , ภาวะน้ำหนักตัวที่มากผิดปกติ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเข่าได้ เช่น การฉีกขาดของเนื้อเยื่อโดยรอบขณะที่เรา ยืน เดิน งอเข่า ก้มลงยกของ โดยเฉพาะการบิดเข่าจะส่งผลให้เกิดอาการปวดได้โดยง่าย

นอกจากนี้อาการปวดเข่ายังสามารถเกิดขึ้นได้จากความผิดปกติของส่วนอื่นๆของร่างงกายเช่น การบาดเจ็บที่บริเวณเท้า น่องหรือ ต้นขานั้นสามารถส่งผลให้เกิดอาการปวดที่เข่าได้

แม้ว่าบางครั้งอาการปวดเข่าจะดีขึ้นได้ด้วยตัวเอง แต่ในบางครั้งต้องได้รับการรักษา และได้รับคำแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบเข่าให้เหมาะสม เพื่อทำให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าการมารับการรักษา ที่ BPC จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่า

สาเหตุของอาการปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

 • กล้ามเนื้ออักเสบ – จากการยกของหนักหรือใช้งานที่มากผิดปกติ
 • มีประวัติการบาดเจ็บ –  การบาดเจ็บบริเวณเข่าก่อนหน้ายิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการกลับมามีอาการอีกครั้ง การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อโดยรอบจึงเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว
 • การบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย – การออกกำลังการหรือเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงในการล้มสูง(กีฬาที่ต้องใช้การกระโดด) ,มีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว( เช่น บาสเกตบอล ,วอลเลย์บอล ,ฟุตบอล) ,มีการเคลื่อนไหวและแรงกระแทกอย่างต่อเนื่องในจังหวะที่ขาเหยียดตรง (วิ่ง) ,มีการกดเบียดอย่างต่อเนื่องและมีการเคลื่อนไหวของมุมเข่าที่มากกว่าปกติ (ปั่นจักรยาน)
 • ปัญหาน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน – การที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติเกิดโอกาสที่ข้อต่อจะถูกแรงกดเบียดขณะทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน ขึ้น-ลงบันได ส่งผลทำให้เนื้อเยื่อที่คอยรับน้ำหนักระหว่างข้อต่อเกิดการเสื่อมสภาพง่ายขึ้น
 • ขาดการออกกำลังกายเสริมความแข็งแรง – การที่เราใช้งานของขาและเข่าเกิดความเสื่อมสภาพลงทุกวันตามอายุแต่เรายังละเลยที่จะออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกำลังของกล้ามเนื้อ
กิจกรรมหรือการกระทำต่อไปนี้คือต้นเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการปวดเข่า
ปั่นจักรยาน
ยกของหนัก
ขาดการออกกำลังกาย
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
มีการกระแทกที่แรง
น้ำหนักเกิน

สาเหตุของอาการปวดตามหลักวิทยาศาสตร์

 • การบาดเจ็บของ Anterior cruciate ligament –  การบาดเจ็บของเส้นเอ็นที่ชื่อว่า Anterior cruciate ligament ซึ่งวางตัวบริเวณข้อเข่าทำหน้าที่เสริมความมั่นคงให้กับข้อต่อ มักได้รับการบาดเจ็บจากการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวของขาโดยเร็วและเฉียบพลันระหว่างการเล่นกีฬา
 • กระดูกหัก – กระดูกบริเวณข้อเข่ารวมทั้งตัวข้อต่อ กระดูก ลูกสะบ้า มักเกิดการหักจากการล้มหรืออุบัติเหตุ ในคนที่มีปัญหากระดูกบางหรือเปราะอยู่แล้วยิ่งทำให้มีความเสี่ยงในการหักได้มากยิ่งขึ้น
 • หมอนรองข้อเข่าฉีก – หมอนรองข้อเข่าคือส่วนที่ไว้คอยรับแรงกระแทกและช่วยกระจายแรงในจังหวะที่มีการลงน้ำหนักเกิดขึ้นที่บริเวณเข่า มักเกิดการฉีกขาดในจังหวะขณะที่มีการบิดหมุนของเข่าช่วงที่ลงน้ำหนักอยู่
 • การอักเสบของถุงน้ำในข้อเข่า – การบาดเจ็บของเข่าบางครั้งมักเกิดจากการอักเสบของถุงน้ำในข้อเข่าเองหรือบริเวณเส้นเอ็นที่อยู่บริเวณรอบๆข้อเข่า ส่งผลทำให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโดยรอบผิดปกติและเกิดอาการปวดตามมา
 • การอักเสบของเส้นเอ็นรอบๆลูกสะบ้า – ลูกสะบ้าคือส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อเข่า ทำให้มีเอ็นและกล้ามเนื้อวางตัวบริเวณโดยรอบเป็นจำนวนมาก หากมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและมากเกินไปเช่นการออกกำลังกายและเล่นกีฬาต่างๆ จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่เส้นเอ็นบริเวณโดยรอบ
 • กลุ่มอาการ Jumper’s knee – คือการอักเสบของ Patellar tendon เส้นเอ็นที่ต่อมาจากกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps muscle) ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ทำให้เกิดการทำงานของเข่า มักเกิดการอักเสบในกลุ่มผู้ที่ใช้กล้ามเนื้อดังกล่าวในปริมาณมาก เช่นการออกกำลังกาย
 • การฉีกการของเอ็นในข้อเข่า – ส่วนของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่เชื่อมต่อกันเกิดการฉีกขาด
 • การอักเสบของข้อเข่า – เกิดขึ้นได้จากความผิดปกติหลายสาเหตุ
  • Osteoarthritis การอักเสบที่เกิดจากการเลื่อมสภาพของผิวข้อต่อ
  • Crystalline Arthritis การที่มีจำนวนหินปูนมาเกาะที่บริเวณข้อต่อจำนวนมากอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม

เส้นทางสู่การฟื้นฟู
แนวทางการรักษา “4 Step Process” นั้นได้ถูกคิดค้นขึ้นมาจากทีมนักกายภาพบำบัดเฉพาะทางของ BPC เพื่อที่จะช่วยให้คนไข้ได้รับการรักษาและฟื้นฟูได้อย่างมีมาตราฐานสูงสุด

Road To Recovery
REDUCE เจ็บ

ขั้นตอนแรกของการรักษาคือการทำให้อาการปวดที่ส่งผลต่อการทำงานลดลงและหายไป โดยเราจะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยอันได้แก่ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องเลเซอร์กำลังสูงและเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ในการช่วยการลดปวดที่ประสบปัญหาอยู่

RELAX กล้าม

ต่อมาการให้การรักษาโดยนักกายภาพ คือ การใช้ manual technique ในบริเวณกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อต่างๆที่มีปัญหา เพื่อเป็นการผ่อนคลายส่งผลทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายบริเวณที่มีปัญหาดีขึ้น

RANGE ขึ้น

จากนั้นเมื่อกล้ามเนื้อเกิดความยืดหยุ่นและการผ่อนคลายดีขึ้นแล้ว นักกายภาพจะใช้เทคนิคการรักษาเพื่อคงระยะการเคลื่อนไหวของบริเวณดังกล่าวให้อยู่ในภาวะสมดุล และส่งเสริมกำลังกล้ามเนื้อในบริเวณนั้นให้แข็งแรงพร้อมการใช้งานต่อไป

RECOVERY

ท้ายที่สุดเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์ นักกายภาพบำบัดจะออกแบบ การออกกำลังกายและปรับท่าทางที่เหมาะสมตามแต่ละบุคคลเพื่อเป็นการยืนยันว่าอาการปวดดังกล่าวจะไม่กลับมาอีก และพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติและดีขึ้นกว่าเดิม

ให้เราดูแลคุณ

ไม่ว่าคุณจะมีอาการบาดเจ็บหรือต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้น
เรามี สถานที่ ที่ดีที่สุด ในการช่วยเหลือคุณ