092-275-5090
English
ไทย

การรักษาของเรา

การรักษาทางกายภาพบำบัด

เรามุ่งเน้นศึกษาและค้นหาการรักษาทางกายภาพบำบัดที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ฟื้นฟู รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดีที่สุด

Let Us Treat You

Whether you’re sick or in good health,
we have the best place to assist you.