092-275-5090
English
ไทย

การรักษาของเรา

การรักษาของเรา

การรักษาทางกายภาพบำบัด

เรามุ่งเน้นศึกษาและค้นหาการรักษาทางกายภาพบำบัดที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ฟื้นฟู รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดีที่สุด

ให้เราดูแลคุณ

ไม่ว่าคุณจะมีอาการบาดเจ็บหรือต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้น
เรามี สถานที่ ที่ดีที่สุด ในการช่วยเหลือคุณ