092-275-5090
English
ไทย

5 อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ต้องอาศัยกายภาพบำบัด

ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพหรือเล่นกีฬาในวันหยุด กีฬาถือเป็นวิธีที่ดีในการดูแลรูปร่างและสุขภาพ แต่ก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บที่ต้องใช้กายภาพบำบัดที่คลินิกเพื่อรักษาการบาดเจ็บจากกีฬา เรามาดูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่พบบ่อยที่สุด 5 อย่างซึ่งการทำกายภาพบำบัดเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการฟื้นฟู

อาการบาดเจ็บบริเวณหลัง

อาการปวดหลังที่ต่อเนื่องและยาวนานเกิน 3 เดือน ถือเป็น “อาการเรื้อรัง” และมักเป็นผลจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ หรือหมอนรองกระดูก การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาดังกล่าวมักเกิดจากความเสียหายสะสมจากการใช้งานมากเกินไปและจำเป็นต้องทำกายภาพบำบัด อาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลันมักเกิดจากการเคลื่อนไหวกะทันหันหรือการยืดมากเกินไป เช่น เมื่อออกกำลังกายหรือใช้ท่าทางที่ไม่ถูกต้องในการยกของหนัก

สาเหตุของอาการบาดเจ็บบริเวณหลังจากกีฬาที่พบบ่อยที่สุดเกิดจากการเล่นกีฬาที่มีการกระแทกซ้ำๆ (เช่น การวิ่ง ฟุตบอล บาสเก็ตบอล) การบิดตัว (เช่น กอล์ฟ แบดมินตัน เทนนิส) หรือการรับน้ำหนัก (เช่น การยกน้ำหนัก)

กายภาพบำบัดเพื่อรักษาอาการปวดหลังเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการฟื้นฟูหลังจากได้รับบาดเจ็บบริเวณหลัง

อาการบาดเจ็บบริเวณคอ

หมอนรองกระดูกคอทำหน้าที่รับแรงกดระหว่างกระดูกที่ด้านบนของกระดูกสันหลัง กระดูกนี้ร่วมกับกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ และเอ็นต่างๆ จะรองรับศีรษะและช่วยในการเคลื่อนไหว เมื่อเนื้อเยื่อเหล่านี้เกิดตึงหรือเคล็ด ทำให้เกิดการอักเสบและปวดหรือตึงซึ่งจำเป็นต้องรักษาและทำกายภาพบำบัด

อาการบาดเจ็บบริเวณคอจากการเล่นกีฬานั้นพบได้บ่อยในกีฬาที่มีการปะทะกัน เช่น การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาฟุตบอล รักบี้ อเมริกันฟุตบอล และบาสเก็ตบอล รวมทั้งกีฬาต่อสู้ต่างๆ เช่น ชกมวยและมวยปล้ำ ในกรณีเช่นนี้ อาการบาดเจ็บมักจะเกิดจากการยืดคอเกินขอบเขตการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม กีฬาที่ไม่มีการปะทะ เช่น การดำน้ำก็อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณคอได้เช่นกัน

กายภาพบำบัดเพื่อรักษาอาการปวดคอเรื้อรังเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการฟื้นฟูหลังจากได้รับบาดเจ็บบริเวณคอ

อาการบาดเจ็บบริเวณข้อไหล่

อาการปวดไหล่ที่จำเป็นต้องรับการรักษาและกายภาพบำบัดอาจมีสาเหตุจากภาวะอักเสบ (การตอบสนองต่อการบาดเจ็บ) ความเสียหายต่อกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็น ความตึงรอบคอและไหล่ หรือความเสียหายต่อกระดูกและกระดูกอ่อน อาการปวดไหล่อาจเกิดจากปัญหาในส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วย

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่พบบ่อยที่สุดเกิดขึ้นในกีฬาที่มีการปะทะกัน ฟุตบอล รักบี้ อเมริกันฟุตบอล ฮ็อกกี้น้ำแข็ง หรือบาสเก็ตบอล ล้วนเป็นกีฬาที่มีการปะทะกันซึ่งต้องเคลื่อนไหวกระดูกและกล้ามเนื้อและเชื่อมต่อกับหัวไหล่โดยอาจได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกซึ่งจะต้องได้รับการรักษาและกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดเพื่อรักษาอาการปวดไหล่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการกู้คืนหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ ผู้บาดเจ็บควรได้รับแผนการรักษาตามสาเหตุของอาการปวดไหล่อย่างเหมาะสม

อาการบาดเจ็บบริเวณข้อศอก

อาการบาดเจ็บบริเวณข้อศอกจากการเล่นกีฬามีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ คือโรคข้อศอกเทนนิส (lateral epicondylitis) และโรคข้อศอกนักกอล์ฟ (medial epicondylitis)

โรคข้อศอกเทนนิสเกิดจากการที่เส้นเอ็นในข้อศอกรับน้ำหนักมากเกินไป มักเกิดจากการเคลื่อนไหวข้อมือและแขนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ อาการปวดข้อศอกเทนนิสมักเกิดขึ้นบริเวณเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อปลายแขนใกล้กับปุ่มกระดูกบริเวณข้อศอกด้านนอก นอกจากเทนนิสแล้ว กีฬาแร็กเก็ตอื่น ๆ เช่น แร็กเก็ตบอล สควอช และแบดมินตันก็อาจทำให้เกิดโรคข้อศอกเทนนิสได้เช่นกัน

โรคข้อศอกนักกอล์ฟ (medial epicondylitis) เป็นภาวะเอ็นข้อศอกอักเสบชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ควบคุมข้อมือและนิ้ว อันเป็นผลมาจากแรงกดที่มากเกินไปหรือต่อเนื่องเป็นประจำ อาการของโรคข้อศอกนักกอล์ฟคืออาการปวดบริเวณข้อศอกและด้านในของปลายแขน และอาจมีอาการอ่อนแรงที่มือและข้อมือ กอล์ฟเป็นสาเหตุหลักของโรคข้อศอกนักกอล์ฟ อย่างไรก็ตาม กีฬาอื่นๆ ก็สามารถทำให้เกิดอาการดังกล่าว เช่น เทนนิส (จากการเสิร์ฟ) และการฟันดาบ เช่นเดียวกับกีฬาที่มีการเหวี่ยงขว้าง เช่น เบสบอล อเมริกันฟุตบอล พุ่งแหลนและยิงธนู และกีฬาที่มีการแบกรับน้ำหนัก เช่น ยกน้ำหนักและปีนเขา

กายภาพบำบัดเพื่อรักษาโรคข้อศอกเทนนิสและนักกอล์ฟเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการฟื้นฟูหลังจากได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อศอก

อาการบาดเจ็บบริเวณเข่า

อาการบาดเจ็บบริเวณเข่าจากการเล่นกีฬาที่จำเป็นต้องได้รับการรักษามีหลายประเภท ตั้งแต่เส้นเอ็นฉีกขาดหรือหมอนรองข้อเข่าฉีกขาดไปจนถึงกระดูกหัก หรือหัวเข่าอักเสบ อาการบาดเจ็บบริเวณเข่าอาจเกิดขึ้นจากการกระแทกหรือเพียงแค่พลิกตัวเร็วเกินไป กีฬาที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าที่พบได้บ่อยที่สุดคือกีฬาที่มีการปะทะกัน การวิ่ง การกระโดด และการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว เช่น การวิ่ง ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล รักบี้ อเมริกันฟุตบอล และปั่นจักรยาน

กายภาพบำบัดเพื่อรักษาอาการปวดเข่าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการฟื้นฟูหลังจากได้รับบาดเจ็บบริเวณเข่า ผู้บาดเจ็บควรได้รับการตรวจสอบถึงสาเหตุของอาการปวดเข่าอย่างชัดเจนก่อนเข้ารับการรักษา

ทั้งหมด 5 ส่วนนี้คือ อวัยวะส่วนสำคัญที่จำเป็นจะต้องได้รับการกายภาพบำบัด เมื่อได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การดูแลตัวเองจากอาการบาดเจ็บนี้ สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการอบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มออกกำลังกายทุกครั้ง